facebook
X

Panel logowania

Login
Hasło

Nie masz konta zarejestruj się.

Zapomniałeś hasła kliknijtutaj.

Przypomnij hasło:

Login :
Twój e-mail :

Przejdź do Logowania.

X

Formularz rejestracji:

Login* :
Hasło* :
Powtórz hasło* :
Imię* :
Nazwisko* :
Adres Email* :
Firma* :
NIP :
Miejscowość* :
Kod* :
Ulica* :
Telefon :
Lider w produkcji kalibratorów
unia język polskijęzyk angielski

INMEL 33/33A/31

Kalibrator INMEL 33 jest kalibratorem mocy i energii w układzie trójfazowym. Wytwarza na trzech wyjściach napięciowych napięcia o jednakowej amplitudzie i na trzech wyjściach prądowych prądy o jednakowej amplitudzie. Napięcie na wyjściu napięciowym i prąd na wyjściu prądowym są przesunięte między sobą o nastawiony kąt przesunięcia fazowego.
Walory użytkowe kalibratora podnosi zestaw funkcji programowych, które ułatwiają wykonywanie pomiarów.
Dokonywanie nastaw i wywoływanie funkcji programowych odbywa się z klawiatury pulpitu lub poprzez interfejs.
Wersja INMEL 33A umożliwia ustawienie różnych wartości napięć i prądów w fazach U, V, W. Daje to możliwość sprawdzenia miernika przy niesymetrycznym obciążeniu.

Kalibrator INMEL 33 jest produkowany w trzech wersjach :
 • INMEL 31 w układzie jednofazowym
 • INMEL 33 - w układzie trójfazowym
 • INMEL 33 A - w układzie trójfazowym niesymetrycznym
Funkcje programowe kalibratora:

 • Kalibrator INMEL 33 wykonuje następujące funkcje programowe:
 •  
 • Automatyczna zmiana zakresu przy przejściach:
  130 130,001V,
  250 250,001V,
  0,5 0,500001
  A,2,5 2,50001
  A,10 10,00001 A.
   
 • Wielokrotne zmniejszanie lub zwiększanie wartości wielkości wyjściowej o nastawioną wartość odchyłki  przy pomocy jednego klawisza ? dla wielkości: U, I,j, f, cosj, sinj , P, Q, S, z możliwością natychmiastowego powrotu do wartości początkowej.
   
 • Wielokrotne zmniejszanie lub zwiększanie wartości wielkości wyjściowej o nastawioną wartość skoku (M) przy pomocy jednego klawisza ? dla wielkości: U, I,j, f, cosj, sinj, P, Q, S
   
 • Natychmiastowa generacja wartości maksymalnej lub minimalnej aktualnego zakresu.
   
 • Szybkie lub wolne narosty/opadania wartości wielkości: U, I, j, f, cosj i sinj przez przytrzymanie klawisza z możliwością natychmiastowego powrotu do wartości początkowej. Narost/ opadanie zostaje przerwane w momencie zwolnienia klawisza lub po osiągnięciu skrajnej wartości zakresu nastaw.
   
 • Niezależne wyłączanie dowolnego wyjścia napięciowego lub prądowego przy pomocy przłącznika.
   
 • Jednoczesne wyłączanie wszystkich wyjść przy pomocy klawisza praca-pogotowie (OPERATE/STANDBY).
   
 • Wybór programowania dla układu trójfazowego lub jednofazowego.
   
 • Wybór programowania dla układu trzy- lub czteroprzewodowego.
   
 • Zapamiętanie dwóch wartości wyjściowych i ich generacja po naciśnięciu pojedynczych klawiszy (MIN i MAX).
   
 • Ustalenie wartości granicznych, powyżej których nastawy nie są akceptowane.
   
 • Automatyczne zwiększanie i zmniejszanie wartości wyjściowej o wartość odchyłki ? wokół kolejnych wartości wyjściowych (n = 1...9)
   
 • Funkcja osiągalna dla U, I, j, cosj, sinj lub f
   
 • Funkcja użyteczna przy sprawdzaniu mierników analogowych.
   
 • Automatyczne cykliczne zwiększanie i zmniejszanie wartości wyjściowej między dwoma wcześniej ustalonymi wartościami; obowiązuje dla U, I, j, cosj, sinj lub f.
 • Ustawianie szybkości narostów szybkich i wolnych.
   
 • Generowanie zadanych porcji energii (jeden z możliwych algorytmów sprawdzania liczników energii).
   
 • Obliczenie błędu badanego licznika energii poprzez pomiar czasu obrotu tarczy.
   
 • Wybór sterowania lokalne/zdalne (tylko dla wersji kalibratora z interfejsami).
   
 • Ustawienie różnych kątów przesunięcia fazowego między poszczególnymi napięciami i prądami.
   
 • Wyłączenie i załączenie automatycznej zmiany zakresów dla wyjść prądowych.
   
 • Budowa niesymetrycznego układu trójfazowego – tylko dla wersji INMEL 33 A.
SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE:
 • mierników cęgowych do 1000 Az,
 • watomierzy, waromierzy,
 • fazomierzy,
 • częstościomierzy,
 • amperomierzy,
 • woltomierzy,
 • mierników współczynnika mocy i kąta przesunięcia fazowego,
 • liczników energii elektrycznej w układzie jedno i trójfazowym,
zabezpieczeń energetycznych.

Parametry metrologiczne przyrządu są dostosowane przede wszystkim do mierników stosowanych w energetyce.
Kalibrator INMEL 33 przeznaczony jest głównie do wzorcowania i sprawdzania mierników mocy czynnej, biernej i pozornej oraz liczników energii elektrycznej w układzie jedno- i trójfazowym, trzy- i czteroprzewodowym.

Parametry podstawowe


table
Wielkość  Zakres Zakres nastaw Rozdzielczość Obciążalność Błąd dop.1), 2)
U
130 V
250 V
750 V
1,300...130,000 V
2,500...250,000 V
7,500...750,000 V
0,005000...0,500000 A
1 mV
1 mV
1 mV
0 - 180 mA
0 -90 mA
0 -26 mA
 
ΔU= +/- [0,05%UN +0,01%UZ]
 
I 0.5 A
2.5 A
10 A
50 A
0,005000...0,500000 A
0,02500...2,50000 A
0,10000...10,00000 A
0,5000...50,0000 A
1μ A
10 μ A
10 μ A
0,1 m A
0 - 20 V
0 - 8 V
0-2 V
0-0,35 V
ΔI=+/-[0,05%IN
+0,01%IZ]
F   40,00...99,99 Hz
100,0...499,9 Hz
0,01 Hz
0,1 Hz
  +/-0,01 Hz
+/-0,1 Hz
φ   0... 360° 0,18°   Δφ= +/-(0,32..0,5)°
S   3x0,0065...3 x 37500 V*A     δS= +/-(0,12..0,3)%
P   0...3*375000 W     δP= +/-(0,12..0,3)%
dla φ=0°
Q   0...3*375000 var     δQ= +/-(0,12..0,3)%
dla φ=90°
tE   1min...540min 1min   δtE=+/-[(1s/tE)8100%
E   Patrz S,P,Q, tE -   δE=+/-[δtE+δP]

1) błąd dopuszczalny w warunkach odniesienia w ciągu roku od dnia kalibracji
2) UN ,IN- wartość nastawiona, UZ , IZ - wartość nominalna zakresu

Parametry ogólne

 • Największe napięcie wspólne w paśmie 0...50 Hz:
 • 1500 V dla zacisków HI wyjść napięciowych
 • 100 V dla zacisków prądowych
 • Stopień ochrony obudowy: IP20 wg PN-79/E-08106
 • Pobór mocy: 300 V*A
 • Wymiary: kalibrator szerokość 450 mm, wysokość 270 mm, głębokość 550 mm
 • konsola szerokość 340 mm, wysokość 240 mm, głębokość 40 mm
 • Masa: 45 kg
 • Wymagania bezpieczeństwa klasa I wg PN-84/T-06500.05


W skład kompletu kalibratora INMEL 33/33A/31 wchodzi:
 • Świadectwo sprawdzenia
 • Deklaracja Zgodności Producenta
 • Karta gwarancyjna
 • Instrukcja obsługi
 • Wkładki bezpiecznikowe
 • CD z programem testującym połączenie z komputerem
 • Skrzynia transportowa
Wyposażenie opcjonalne:
 • Przewody napięciowe
 • Przewody prądowe 10A
 • Przewody prądowe 50A
 • Głowica fotoelektryczna
 • Cewka do wzorcowania mierników cęgowych 1000AZ
 • Świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium
Oprogramowanie METROLIN 33:
 • CD instalacyjne
 • Instrukcja obsługi programu METROLIN 33
 • Przewód interfejsowy
Nie masz uprawnień do oglądania tej strony, proszę się zalogować.
Zapytanie dotyczy:
Oferta powinna zawierac: cenę
termin realizacji
warunki płatności
transport
szkolenie
okres gwarancji
świadectwa
okres ważności
Ofertę przesłać: emailem:
faxem:
pocztą:


*Imię i nazwisko
*Stanowisko
*Nazwa firmy
*Ulica
*Kod pocztowy
*Miasto
*Telefon
*Email
*Uwagi
captcha
refresh text


zamknij
*Imię i nazwisko
*Stanowisko
*Nazwa firmy
*Ulica
*Kod pocztowy
*Miasto
*Telefon
*Email
*Uwagi
captcha
refresh text


zamknij