facebook
X

Panel logowania

Login
Hasło

Nie masz konta zarejestruj się.

Zapomniałeś hasła kliknijtutaj.

Przypomnij hasło:

Login :
Twój e-mail :

Przejdź do Logowania.

X

Formularz rejestracji:

Login* :
Hasło* :
Powtórz hasło* :
Imię* :
Nazwisko* :
Adres Email* :
Firma* :
NIP :
Miejscowość* :
Kod* :
Ulica* :
Telefon :
Lider w produkcji kalibratorów
unia język polskijęzyk angielski
laboratorium

Akredytacja Laboratorium - Certyfikat

LABORATORIUM POMIAROWE PRZEDSIĘBIORSTWA WDROŻENIOWEGO INMEL W ZIELONEJ GÓRZE jest laboratorium wzorcującym, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AP 076.   


Laboratorium akredytowane

Akredytacja laboratorium to proces wprowadzenia systemu kontroli jakości wyników badań/wzorcowań prowadzonych przez dane laboratorium. Proces ten jest dobrowolny i dostępny dla każdej placówki badawczej – bez względu na wielkość, obszar działania, ilość zatrudnionych specjalistów czy status prawny. W Polsce upoważnioną do sprawdzania i oceny zgodności działania laboratorium z wymaganiami, kryteriami i wytycznymi opisanymi w ustawie oraz normach jest jednostka akredytująca – Polskie Centrum Akredytacji.

INMEL – akredytowane laboratorium godne zaufania

Wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszego laboratorium akredytowanego serdecznie zachęcamy do kontaktu oraz współpracy. Jako samodzielna jednostka organizacyjna proponujemy wysokiej jakości usługi wzorcowania aparatury pomiarowej. Jeśli chcesz poznać szczegóły oferty – skontaktuj się z nami. Zapewniamy profesjonalną obsługę, indywidualne podejście do każdego zlecenia, krótkie terminy realizacji, a także przystępne ceny oraz korzystne rabaty.


W zakresie akredytacji możliwości pomiarowe Laboratorium wzorcującego są następujące:
  

Nazwa wielkości fizycznej
i rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Zdolność pomiarowa
CMC

Kat.
Lab.

Identyfikacja metody

7. Wielkości elektryczne DC i m. cz.

7.01.

napięcie (DC)

S

 

kalibratory
mierniki napięcia analogowe i cyfrowe

0,1 μV ÷ 190 m
V190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 1000) V

0,00088 % + 0,2 μV
0,00049 % + 1,2 μV
0,00042 % + 7,0 μV
0,00078 % + 69 μV
0,00084 % + 0,64 mV

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.01.

prąd (DC)

S

 

kalibratory

mierniki napięcia analogowe i cyfrowe

(1 - 19) μA
(19 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA
190 mA ÷ 1,9 A
(1,9 ÷ 8,6) A
(8,6 ÷ 10) A
(10 ÷ 20) A

0,0066 % + 0,49 nA
0,0043 % + 0,087 nA
0,0043 % + 0,87 nA
0,0043 % + 8,7 nA
0,0044 % + 87 nA
0,0057 % + 1,3 μA
0,0074 % + 2,2 μA
0,0074 % + 0,4 μA
0,0073 % + 17 μA

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.02.

napięcie (AC)

S

 

kalibratory
mierniki napięcia analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

(40 ÷ 100) Hz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 900) V

100 Hz ÷ 2 kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 900) V

(2 ÷ 5) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 900) V

(5 ÷ 10) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V

(10 ÷ 30) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V

(30 ÷ 100) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V

 

0,015 % + 6,2 μV
0,01 % + 27 μV
0,01 % + 0,26 mV
0,011 % + 2,2 mV
0,017 % + 16 mV

 

  0,015 % + 4,7 μV
0,008 % + 26 μV
0,008 % + 0,24 mV
0,0085 % + 2,2 mV
0,017 % + 16 mV

 

  0,015 % + 6,2 μV
0,01 % + 27 μV
0,01 % + 0,26 mV
0,011 % + 2,2 mV
0,027 % + 17 mV

 

  0,015 % + 6,2 μV
0,01 % + 27 μV
0,01 % + 0,26 mV
0,011 % + 2,2 mV

 

  0,036 % + 11 μV
0,024 % + 47 μV
0,024 % + 0,47 mV
0,024 % + 4,7 mV

 

  0,094 % + 24 μV
0,059 % + 0,24 mV
0,059 % + 2,4 mV
0,059 % + 24 mV

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.02.

prąd (AC)

S

 

kalibratory
mierniki napięcia analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

(40 ÷ 500) Hz

(10 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA
190 mA ÷ 2 A
(2 ÷ 8,6) A
(8,6 ÷ 10) A
(10 ÷ 20) A

50 Hz

(10 ÷ 20) A
(20 ÷ 50) A

500 Hz ÷ 1 kHz

(10 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA
190 mA ÷ 2 A
(2 ÷ 10) A

(1 ÷ 5) kHz

(10 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA

 

0,032 % + 30 nA
0,032 % + 0,24 μA
0,032 % + 2,4 μA
0,032 % + 24 μA
0,036 % + 84 μA
0,037 % + 0,23 mA
0,035 % + 0,71 mA
0,042 % + 1,1 mA

 

0,042 % + 1,1 mA
0,048 % + 1,5 mA

 

0,032 % + 30 nA
0,032 % + 0,24 μA
0,032 % + 2,4 μA
0,032 % + 24 μA
0,036 % + 84 μA
0,042 % + 1,1 mA

 

0,032 % + 30 nA
0,032 % + 0,24 μA
0,032 % + 2,4 μA
0,032 % + 24 μA

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.03.

rezystancja (DC)

S

 

kalibratory rezystancji
boczniki
rezystory stałe i regulowane
mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe

(1 ÷ 10) mΩ
(10 ÷ 100) mΩ
100 mΩ ÷ 1 Ω
(1 ÷ 19) Ω
(19 ÷ 190) Ω
190 Ω ÷ 1,9 kΩ
1,9 kΩ ÷ 19 kΩ
(19 ÷ 190) kΩ
190 kΩ ÷ 1,9 MΩ
(1,9 ÷ 19) MΩ
(19 ÷ 100) MΩ

0,0067 % + 5,7 nΩ
0,0053 % + 69 nΩ
0,0045 % + 0,81 μΩ
0,0023 % + 68 μΩ
0,0013 % + 0,17 mΩ
0,001 % + 1,5 mΩ
0,001 % + 15 mΩ
0,0012 % + 75 mΩ
0,002 % + 1,1 Ω
0,0046 %
0,024 % + 11 kΩ

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.07.

kąt przesunięcia fazowego

S

 

kalibratory
fazomierze analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

(0 ÷ 360)°

(50Hz)

0,062°
0,11°

 

L-02.00.00
L-04.00.00

7.09.

moc (AC)

S

 

kalibratory
mierniki mocy czynnej i biernej
jednofazowe i trójfazowe
mierniki parametrów sieci energetycznych
P (cosφ = 1)

Q (sinφ = 1)
I (0,1 A ÷ 50 A)
U (50 V ÷ 750 V)

(50Hz)

5 W ÷ 37,5 kW (1-faz.)
15 W ÷ 112,5 kW (3-faz.)
5 Var ÷ 37,5 kVar (1-faz.)
15 Var ÷ 112,5 kVar (3-faz.)0,043 %

0,043 %

 

L-02.00.00
L-04.00.00

7.11.

Elektryczna symulacja wielkości fizycznych

S

 

symulatory i wskaźniki temp. typu S i R
symulatory temperatury
wskaźniki (mierniki) temperatury

(-50 ÷ 1700)°C
(-200 ÷ 1700)°C
(-200 ÷ 1700)°C

0,10°C1)
0,05°C1)
0,05°C1)

 

L-03.00.00

10. Czas i częstotliwość

10.01.

czas (przedział czasu)

S

 

kalibratory

(1 ÷ 9999,9999) s

0,00043 %

 

L-02.00.00

10.02.

częstotliwość

S

 

kalibratory
generatory wzorcowe
mierniki częstotliwości analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

20 Hz ÷ 100 kHz

0,00043 %

 

L-01.00.00
L-02.00.00
L-04.00.00

 

 

1) Wzorcowanie z zastosowaniem odpowiednich dokumentów normatywnych lub innych jednoznacznie identyfikowanych w świadectwie wzorcowania.

*) Zdolność pomiarowa przy poziomie ufności 95 %. Zdolność pomiarową podano w procentach wartości mierzonej.

Laboratorium wykonuje również wzorcowania i sprawdzenia przyrządów wielkości elektrycznych poza zakresem akredytacji (świadectwo sprawdzenia lub wzorcowania bez symbolu PCA). Dotyczy to następujących wielkości fizycznych i przyrządów:
  • napięcia do 5 kV DC/AC (próbniki wysokiego napięcia, mierniki rezystancji izolacji
  • prądu AC do 150 A, 50 Hz mierzonego bezpośrednio (kalibratory, mierniki) 
  • prądu DC/AC mierzonego cęgami do 1000 A (mierniki cęgowe
  • rezystancji do 90 GΩ (mierniki parametrów sieci, mierniki instalacji elektrycznych)
Każde świadectwo wzorcowania może otrzymać symbol PCA jeżeli chociaż jeden wynik pomiaru, na świadectwie wzorcowania, będzie z zakresu akredytacji, jednocześnie na świadectwie będzie informacja, że pozostałe pomiary znajdują się poza zakresem akredytacji.

Koszt świadectwa sprawdzenia / wzorcowania bez symbolu PCA jest niższy niż świadectwa z symbolem PCA, a czas realizacji znacznie krótszy.

Wieloletnie doświadczenie w branży metrologicznej czyni nas stabilnym i godnym zaufania partnerem.

Nasze atuty to rzetelność i fachowość, a także krótkie terminy realizacji zleceń. Dla Klientów, którzy zdecydują się na długofalową współpracę z naszym laboratorium oferujemy korzystne rabaty. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zdzisław Szymański

Jolanta Cumka

 

 LABORATORIUM POMIAROWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE INMEL

65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 1

tel. (68) 458-27-00 wew. 55, e-mail:lab@inmel.com.pl lub inmel@inmel.com.pl

Kierownik Laboratorium: Zdzisław Szymański

Zastępca Kierownika: Jolanta Cumka

Zapytanie dotyczy:
Oferta powinna zawierac: cenę
termin realizacji
warunki płatności
transport
szkolenie
okres gwarancji
świadectwa
okres ważności
Ofertę przesłać: emailem:
faxem:
pocztą:


*Imię i nazwisko
*Stanowisko
*Nazwa firmy
*Ulica
*Kod pocztowy
*Miasto
*Telefon
*Email
*Uwagi
captcha
refresh text


zamknij
*Imię i nazwisko
*Stanowisko
*Nazwa firmy
*Ulica
*Kod pocztowy
*Miasto
*Telefon
*Email
*Uwagi
captcha
refresh text


zamknij