facebook
X

Panel logowania

Login
Hasło

Nie masz konta zarejestruj się.

Zapomniałeś hasła kliknijtutaj.

Przypomnij hasło:

Login :
Twój e-mail :

Przejdź do Logowania.

X

Formularz rejestracji:

Login* :
Hasło* :
Powtórz hasło* :
Imię* :
Nazwisko* :
Adres Email* :
Firma* :
NIP :
Miejscowość* :
Kod* :
Ulica* :
Telefon :
Lider w produkcji kalibratorów
unia język polskijęzyk angielski
laboratorium

Akredytacja Laboratorium - Certyfikat

LABORATORIUM POMIAROWE PRZEDSIĘBIORSTWA WDROŻENIOWEGO INMEL W ZIELONEJ GÓRZE jest laboratorium wzorcującym, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AP 076.   

W zakresie akredytacji możliwości pomiarowe Laboratorium wzorcującego są następujące:

  

Nazwa wielkości fizycznej
i rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Zdolność pomiarowa
CMC

Kat.
Lab.

Identyfikacja metody

7. Wielkości elektryczne DC i m. cz.

7.01.

napięcie (DC)

S

 

kalibratory
mierniki napięcia analogowe i cyfrowe

0,1 μV ÷ 190 m
V190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 1000) V

0,00088 % + 0,2 μV
0,00049 % + 1,2 μV
0,00042 % + 7,0 μV
0,00078 % + 69 μV
0,00084 % + 0,64 mV

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.01.

prąd (DC)

S

 

kalibratory

mierniki napięcia analogowe i cyfrowe

(1 - 19) μA
(19 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA
190 mA ÷ 1,9 A
(1,9 ÷ 8,6) A
(8,6 ÷ 10) A
(10 ÷ 20) A

0,0066 % + 0,49 nA
0,0043 % + 0,087 nA
0,0043 % + 0,87 nA
0,0043 % + 8,7 nA
0,0044 % + 87 nA
0,0057 % + 1,3 μA
0,0074 % + 2,2 μA
0,0074 % + 0,4 μA
0,0073 % + 17 μA

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.02.

napięcie (AC)

S

 

kalibratory
mierniki napięcia analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

(40 ÷ 100) Hz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 900) V

100 Hz ÷ 2 kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 900) V

(2 ÷ 5) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V
(190 ÷ 900) V

(5 ÷ 10) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V

(10 ÷ 30) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V

(30 ÷ 100) kHz

(0,3 ÷ 190) mV
190 mV ÷ 1,9 V
(1,9 ÷ 19) V
(19 ÷ 190) V

 

0,015 % + 6,2 μV
0,01 % + 27 μV
0,01 % + 0,26 mV
0,011 % + 2,2 mV
0,017 % + 16 mV

 

  0,015 % + 4,7 μV
0,008 % + 26 μV
0,008 % + 0,24 mV
0,0085 % + 2,2 mV
0,017 % + 16 mV

 

  0,015 % + 6,2 μV
0,01 % + 27 μV
0,01 % + 0,26 mV
0,011 % + 2,2 mV
0,027 % + 17 mV

 

  0,015 % + 6,2 μV
0,01 % + 27 μV
0,01 % + 0,26 mV
0,011 % + 2,2 mV

 

  0,036 % + 11 μV
0,024 % + 47 μV
0,024 % + 0,47 mV
0,024 % + 4,7 mV

 

  0,094 % + 24 μV
0,059 % + 0,24 mV
0,059 % + 2,4 mV
0,059 % + 24 mV

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.02.

prąd (AC)

S

 

kalibratory
mierniki napięcia analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

(40 ÷ 500) Hz

(10 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA
190 mA ÷ 2 A
(2 ÷ 8,6) A
(8,6 ÷ 10) A
(10 ÷ 20) A

50 Hz

(10 ÷ 20) A
(20 ÷ 50) A

500 Hz ÷ 1 kHz

(10 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA
190 mA ÷ 2 A
(2 ÷ 10) A

(1 ÷ 5) kHz

(10 ÷ 190) μA
190 μA ÷ 1,9 mA
(1,9 ÷ 19) mA
(19 ÷ 190) mA

 

0,032 % + 30 nA
0,032 % + 0,24 μA
0,032 % + 2,4 μA
0,032 % + 24 μA
0,036 % + 84 μA
0,037 % + 0,23 mA
0,035 % + 0,71 mA
0,042 % + 1,1 mA

 

0,042 % + 1,1 mA
0,048 % + 1,5 mA

 

0,032 % + 30 nA
0,032 % + 0,24 μA
0,032 % + 2,4 μA
0,032 % + 24 μA
0,036 % + 84 μA
0,042 % + 1,1 mA

 

0,032 % + 30 nA
0,032 % + 0,24 μA
0,032 % + 2,4 μA
0,032 % + 24 μA

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.03.

rezystancja (DC)

S

 

kalibratory rezystancji
boczniki
rezystory stałe i regulowane
mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe

(1 ÷ 10) mΩ
(10 ÷ 100) mΩ
100 mΩ ÷ 1 Ω
(1 ÷ 19) Ω
(19 ÷ 190) Ω
190 Ω ÷ 1,9 kΩ
1,9 kΩ ÷ 19 kΩ
(19 ÷ 190) kΩ
190 kΩ ÷ 1,9 MΩ
(1,9 ÷ 19) MΩ
(19 ÷ 100) MΩ

0,0067 % + 5,7 nΩ
0,0053 % + 69 nΩ
0,0045 % + 0,81 μΩ
0,0023 % + 68 μΩ
0,0013 % + 0,17 mΩ
0,001 % + 1,5 mΩ
0,001 % + 15 mΩ
0,0012 % + 75 mΩ
0,002 % + 1,1 Ω
0,0046 %
0,024 % + 11 kΩ

 

L-01.00.00
L-04.00.00

7.07.

kąt przesunięcia fazowego

S

 

kalibratory
fazomierze analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

(0 ÷ 360)°

(50Hz)

0,062°
0,11°

 

L-02.00.00
L-04.00.00

7.09.

moc (AC)

S

 

kalibratory
mierniki mocy czynnej i biernej
jednofazowe i trójfazowe
mierniki parametrów sieci energetycznych
P (cosφ = 1)

Q (sinφ = 1)
I (0,1 A ÷ 50 A)
U (50 V ÷ 750 V)

(50Hz)

5 W ÷ 37,5 kW (1-faz.)
15 W ÷ 112,5 kW (3-faz.)
5 Var ÷ 37,5 kVar (1-faz.)
15 Var ÷ 112,5 kVar (3-faz.)0,043 %

0,043 %

 

L-02.00.00
L-04.00.00

7.11.

Elektryczna symulacja wielkości fizycznych

S

 

symulatory i wskaźniki temp. typu S i R
symulatory temperatury
wskaźniki (mierniki) temperatury

(-50 ÷ 1700)°C
(-200 ÷ 1700)°C
(-200 ÷ 1700)°C

0,10°C1)
0,05°C1)
0,05°C1)

 

L-03.00.00

10. Czas i częstotliwość

10.01.

czas (przedział czasu)

S

 

kalibratory

(1 ÷ 9999,9999) s

0,00043 %

 

L-02.00.00

10.02.

częstotliwość

S

 

kalibratory
generatory wzorcowe
mierniki częstotliwości analogowe i cyfrowe
mierniki parametrów sieci energetycznych

20 Hz ÷ 100 kHz

0,00043 %

 

L-01.00.00
L-02.00.00
L-04.00.00

 

 

1) Wzorcowanie z zastosowaniem odpowiednich dokumentów normatywnych lub innych jednoznacznie identyfikowanych w świadectwie wzorcowania.

*) Zdolność pomiarowa przy poziomie ufności 95 %. Zdolność pomiarową podano w procentach wartości mierzonej.

Laboratorium wykonuje również wzorcowania i sprawdzenia przyrządów wielkości elektrycznych poza zakresem akredytacji (świadectwo sprawdzenia lub wzorcowania bez symbolu PCA). Dotyczy to następujących wielkości fizycznych i przyrządów:
  • napięcia do 5 kV DC/AC (próbniki wysokiego napięcia, mierniki rezystancji izolacji
  • prądu AC do 150 A, 50 Hz mierzonego bezpośrednio (kalibratory, mierniki) 
  • prądu DC/AC mierzonego cęgami do 1000 A (mierniki cęgowe
  • rezystancji do 90 GΩ (mierniki parametrów sieci, mierniki instalacji elektrycznych)
Każde świadectwo wzorcowania może otrzymać symbol PCA jeżeli chociaż jeden wynik pomiaru, na świadectwie wzorcowania, będzie z zakresu akredytacji, jednocześnie na świadectwie będzie informacja, że pozostałe pomiary znajdują się poza zakresem akredytacji.

Koszt świadectwa sprawdzenia / wzorcowania bez symbolu PCA jest niższy niż świadectwa z symbolem PCA, a czas realizacji znacznie krótszy.

Wieloletnie doświadczenie w branży metrologicznej czyni nas stabilnym i godnym zaufania partnerem.

Nasze atuty to rzetelność i fachowość, a także krótkie terminy realizacji zleceń. Dla Klientów, którzy zdecydują się na długofalową współpracę z naszym laboratorium oferujemy korzystne rabaty. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zdzisław Szymański

Jolanta Cumka

 

 LABORATORIUM POMIAROWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE INMEL

65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 1

tel. (68) 458-27-00 wew. 55, e-mail:lab@inmel.com.pl lub inmel@inmel.com.pl

Kierownik Laboratorium: Zdzisław Szymański

Zastępca Kierownika: Jolanta Cumka

Zapytanie dotyczy:
Oferta powinna zawierac: cenę
termin realizacji
warunki płatności
transport
szkolenie
okres gwarancji
świadectwa
okres ważności
Ofertę przesłać: emailem:
faxem:
pocztą:


*Imię i nazwisko
*Stanowisko
*Nazwa firmy
*Ulica
*Kod pocztowy
*Miasto
*Telefon
*Email
*Uwagi
captcha
refresh text


zamknij
*Imię i nazwisko
*Stanowisko
*Nazwa firmy
*Ulica
*Kod pocztowy
*Miasto
*Telefon
*Email
*Uwagi
captcha
refresh text


zamknij